Filters

Filter
back

(116 Items)

Mortar & pestle

(0)

15.00 EGP

15.00 EGP

Winner Amalgam Capsules - 1cap

(0)

8.00 EGP

8.00 EGP

Amalgam Condenser Large

(0)

12.00 EGP

12.00 EGP

Ivory Matrix Band (12pcs)

(0)

15.00 EGP

15.00 EGP

Ivory Matrix Holder

(0)

45.00 EGP

45.00 EGP

Enaml Hatchet

(0)

35.00 EGP

35.00 EGP

Air Chip Syringe

(0)

45.00 EGP

45.00 EGP

Strong Contra Angle

(0)

1,000.00 EGP

900.00 EGP

10% OFF

Aluminum dentulous Tray Size 3

(0)

5.00 EGP

5.00 EGP

Aluminum dentulous Tray Size 2

(0)

5.00 EGP

5.00 EGP

Aluminum dentulous Tray Size 1

(0)

5.00 EGP

5.00 EGP

Sectional tray

(0)

5.00 EGP

5.00 EGP

MIXING TIP BLUE

(0)

3.00 EGP

3.00 EGP

MIXING TIP YELLOW

(0)

2.50 EGP

2.50 EGP

VOCO STRUCTUR 2 SC (75G)

(0)

1,135.00 EGP

1,135.00 EGP

ROTEX Endo Ruler plastic

(0)

15.00 EGP

15.00 EGP

Rotex Endo Block

(0)

30.00 EGP

30.00 EGP

Sponge File Holder

(0)

5.00 EGP

5.00 EGP

Light Cure Woodpecker RTA

(0)

640.00 EGP

601.60 EGP

6% OFF

Paper Point 45-80

(0)

27.00 EGP

27.00 EGP